INFO

DU ER HJERTELIG VELKOMMEN TIL TRONG TRAFIKKSKOLE!!

Her har vi noe viktige informasjoner til deg:

 

 • For å starte opplæring eller trafikalt grunnkurs, skal du fylle ut et innmeldingsskjema slik at vi kan registrere deg hos oss som elev.

 • Vi skal prøve å gi deg den beste opplæringen som mulig slik at du kan bli en dyktig, trafikksikker og ansvarlig bilfører.

 • Opplæringen skal følge etter den læreplanen som er fastsatt av myndigheten slik at både trafikkskoler og elever må følge etter.

 • Du kan også gå inn på vegvesen.no for å lese mer informasjon om førerkortopplæring.

 • For å kunne starte med opplæringen, må du (som er under 25 år) har gjennomført trafikalt grunnkurs.

 • Det er ditt ansvar at du alltid har med deg trafikalt grunnkurs bevis og legitimasjon til kjøretimer. (Det er godt nok med bare mopedførerkort)

 • Vi bruker TABS-program. Du vil få et passord fra TABS-programmet. Med ditt registrert mobilnummer og passordet kan du logge deg inn på TABSelev.no for å se hvor mye du skylder og betale.

 • Vi bruker normalt 10 dager betalingsfristen, men du kan alltid betale inn et forskudd eller kontant.

 • Sluttbeløpet skal være betalt senest 1 uke før førerprøvedatoen.

SKOLEREGLEMENTER:

 • Du har rett til å avbestille avtalte kjøretimer, men dette må skje senest 1 døgn i virkedager (ikke i lørdager, søndager og helligdager)

 • Glemmer du å møte opp til avtalte kjøretimen eller ikke benyttes, må du betale for den kjøretimen.

 • Ved sykdom må eleven framlegges legeerklæring.

Vi håper du vil trives og være fornøyd å være elev hos oss !!

GENERELL INFORMASJONER TIL DEG SOM SKAL TA FØRERKORT

TRAFIKALT GRUNNKURS:

 • Trafikalt grunnkurs er et obligatorisk kurs, som du må ha gjennomført før du kan begynne med kjøreopplæring.

 • Trafikalt grunnkursets inneholder: 10 teoretiske timer + 4 timer førstehjelp + 3 timer mørkekjøringsdemonstrasjon (kun i mørketider)

 • Totalt er det 17 timer som er obligatorisk for de som er under 25 år.

 • Er du over 25 år, trenger du bare å ha 4 timers førstehjelps kurs + 3 timers mørkekjøringsdemonstrasjon.

 • Du kan begynne å ta trafikalt grunnkurs etter at du har fylt 15 år.

TEORETISK OG PRAKTISK:

 • Det er mulig å starte med kjøreopplæring før man har tatt teori, men vi anbefaler STERK at du gjennomfører den teoretiske delen, før du starter med kjøreopplæring.

 • Det er en stor fordel at den teoretiske- og praktiske delen går parallelt.

 • Å ha kunnskap om trafikken som et system, regelverk, forståelse av skilt, vegmerking o.l. vil alltid være en stor hjelp for deg under praktisk del.

 • Du kan ta teorien 6 mnd før du fyller 18 år, men du kan levere inn søknad hos vegvesen.no 8 mnd før du fyller 18 år.

 • HUSK at du må søke hos trafikkstasjon først før du kan ta teorien.

 • Førerprøve kan bare bestilles etter at du har bestått teorien.

 • «Veien til førerkort» er både en lese- og arbeidsbok som er til stor hjelp for deg før du tar teorien.

 • Det er også mulig å kjøpe en pakke på nett og jobbe med.

 • Det er veldig viktig at du leser og øver deg godt før du tar teoriprøve hos trafikkstasjon (dette anbefaler vi på det sterkeste).

ØVINGSKJØRING:

 • Det er veldig lurt å starte med øvingskjøring tidlig (som 16 åring).

 • «Øvelse gjør mester»

 • Jo mer du kjører hjemme, jo mindre kjøretimer må du ha hos en trafikkskole.

 • Du bør starte med øvingskjøring i et område med lite trafikk, hvor du kan fokusere på kjøretøybehandling.

 • Det er viktig at du bruker god tid til øvelser.

 • Begynn forsiktig å komme deg ut i større trafikk når du føler du noenlunde behersker kjøretøybehandling.

 • Det er lurt å planlegge hva du skal øve på hver gang du skal ut å kjøre.

 • Vi anbefaler at kjøreopplæring og privat øvingskjøring går parallelt, da vil du få et bedre resultat.

KRAV FRA MYNDIGHETEN:

 

 • Stryker du på den teoretiske prøven, må du vente 2 uker før du kan ta den på nytt.

 • Stryker du på førerprøven, må du vente 4 uker før du kan få en ny førerprøve.

 • Myndigheten legger vekt på følgende tema under oppkjøring:

 • Kjøretøybehandling: Du skal være behersket og ha god kontroll over det kjøretøyet du kjører med.

 • Observasjon: Se deg godt om når du kjører, slik at du ikke kjører på andre, ikke kommer bort i andre og at du ikke er årsak til en trafikkulykke.

 • Fartstilpasning: Farten skal tilpasses etter forholdene. Du skal kunne tilpasse farten din slik at farten din ikke fører til ulykker.

 • Plassering: Plasseringen skal være riktig slik at du ikke er til ulempe for andre, at du ikke hindrer trafikken og at plasseringen ikke fører til misforståelser.

 • Tegngivning: Tegngivning skal være tydelig og presis slik at andre trafikanter ikke blir overrasket og misforstår hvor du skal.

 • Trafikktilpasning: Du skal alltid tilpasse kjøringen din etter forholdene slik at du kan samarbeide med andre trafikanter, ta hensyn til helse, miljø og andres behov, oppnå god trafikkavvikling osv.

 

VI ØNSKER DEG LYKKE TIL MED OPPLÆRINGEN!