Læreplanen for Klasse B

TRINN 1:

– Trafikalt grunnkurs………………………………………..17 timer

TRINN 2:

– Bilbehandlingens del

– Trinnvurderingstime………………………………………1 time

TRINN 3:

– Trafikals del (kjøring i trafikk)

– Trinnvurderingstime………………………………………1 time

– Sikkerhetskurs på øvingsbane………………………4 timer

TRINN 4:

Sikkerhetskurs på vei

– Bilkjøringens risiko…………………………………….2 timer

– Kjøring i landevegsmiljø……………………………..5 timer

– Planlegging og kjøring i variert vegmiljø…….4 timer

– Refleksjon og oppsummering……………………..2 timer 

 

KLASSE B96 OG BE

 – Trinnvurderingstime trinn 2………………………..1 time

 – Trinnvurderingstime trinn 3………………………..1 time

 – Sikkerhetskurs på vei…………………………………3 timer