Læreplanen for Klasse B

TRINN 1:

Trafikalt grunnkurs(obligatorisk)…………………….17 timer

TRINN 2:

Bilbehandlingens del

– Trinnvurderingstime (obligatorisk)………………..1 time

TRINN 3:

Trafikals del (kjøring i trafikk)

– Trinnvurderingstime (obligatorisk)……………….1 time

– Sikkerhetskurs på øvingsbane (obl.)…………….4 timer

TRINN 4:

Sikkerhetskurs på vei – avsluttende opplæring (obligatorisk 13 timer)

– Bilkjøringens risiko…………………………………….2 timer

– Kjøring i landevegsmiljø……………………………..5 timer

– Planlegging og kjøring i variert vegmiljø…….4 timer

– Refleksjon og oppsummering……………………..2 timer                                                                                                                                                                                         KLASSE B96 OG BE

 – Trinnvurderingstime trinn 2………………………..1 time

 – Trinnvurderingstime trinn 3………………………..1 time

 – Sikkerhetskurs på vei…………………………………3 timer