Om meg

[one_half] 22[/one_half][one_half]

Om meg

–          Har jobbet som kjørelærer siden juni 2009.

–          Trong Trafikkskolen ble etablerert 01.12.2018

MÅL:

–          Eleven skal få en mest mulig effektiv opplæring

–          Eleven skal føle seg trygg og sikker i kjøretimene

–          Et godt samarbeid mellom kjøreskolen og hjemmet slik at eleven skal få en god oppfølging.

–          Eleven skal KUN kjøre de timene eleven har behov for.

–          Eleven skal kunne kjøre på en sikker måte.

–          Bestå på første førerprøve

–          En tidlig og god plan til opplæring slik at eleven skal unngå mye fravær (10% fravær)

VELKOMME TIL TRONG TRAFIKKSKOLE!!